Малюємо з дітьми середнього дошкільного віку

4,0 т.
Малюємо з дітьми середнього дошкільного віку

Дітей середнього дошкільного віку слід навчати зображати предмети різноманітної форми, передаючи будову, основні частини і деякі характерні деталі. Важливо не тільки вчити передавати реальне забарвлення предметів, але і звертати увагу дітей на декоративність кольору.

Діти вчаться розглядати предмет з метою обстеження його різних властивостей (спочатку дорослий сам окреслює пальцем контур предмету, називаючи його частини). За умови чіткого обстеження предмета показ способів зображення не потрібен, так як він може придушити їх пошуки самими дітьми. Якщо з дітьми молодшого дошкільного віку головна увага приділялась тому, щоб діти опанували ряд первинних образотворчих умінь, то зараз ставиться більше складне завдання - розвинути у дітей здатність самостійно знаходити способи зображення предметів.

Видео дня

При розгляданні предмета (який вже виконує роль натури) дорослий звертає увагу дітей на розташування, колір і форму його частин. В процесі заняття він нагадує дітям про предмет, пропонує подивитися на нього. Найчастіше використовуються іграшки (матрьошки, лялька, машина тощо). Іноді дорослий показує картинки, на яких зображені окремі предмети і нескладні сюжети. Вони допомагають дітям уточнити обриси форми, забарвлення предметів. Показ необхідний у тих випадках, коли дітям дається новий матеріал (особливо це відноситься до декоративного малювання).

Дорослий спонукає дітей до більш повного зображення в малюнку задуманого змісту. Іноді він може бути запропонований дітям. Зазвичай в тематику таких завдань входять деякі явища природи («Зима»), навколишньої дійсності («Діти на прогулянці», «Святкові прапорці»), окремі сюжети з казок («Колобок», «Три ведмедя»). Запропонований зміст або власний задум кожна дитина може передати по своєму. Дорослий допомагає дитині в пошуках композиції, колірної гами, в зображенні фігур персонажів. Він повинен пам'ятати, що у дітей цього віку малюнки, які виражають сюжет, будуть ще дуже примітивними. Діти вчаться зображувати предмети, розташовуючи їх на одній лінії, поряд один з одним, освоюють композиційні вміння і цілий ряд технічних навичок.

Спостерігаючи навколишню дійсність, дитина зауважує ряд характерних особливостей предметів: своєрідність кольору, форми, розташування в просторі. У цьому їй часто допомагає розглядання картинок, ілюстрацій, які створюють емоційний настрій, викликають різні почуття. «Який гарний зимовий ліс!» - кажуть діти при розгляданні картинки, що зображає ялинку серед великих дерев. Дорослий звертає увагу дітей на деякі засоби виразності, якими художник зобразив ліс (наприклад, товсті стовбури дерев і серед них маленька зелена ялинка). У процесі малювання нагадує дітям, як краще зобразити ліс: широкими мазками - дерева, кінцем кисті - тонкі гілки ялинки.

Малюючи на тему свята, діти вже не обмежуються зображенням одного предмета. Вони прагнуть передати кольором радісний настрій, зображують будинки, прикрашені прапорцями, розташовують на одній лінії фігурки людей у яскравому одязі. Дорослий допомагає дітям порадами, вказівками, як доповнити малюнок деякими деталями (так, прапорці можуть бути різних форм і розмірів).

Для формування виразного образу можна використовувати метод творчих завдань. Ці завдання, на відміну від тих, які пропонувались дітям молодшого дошкільного віку, характеризуються складним змістом. Зображувально-виразні засоби (ритм, колір, форма, композиція) допомагають дітям повніше передати задум. Так, якщо дорослий дає творче завдання «Падає, падає листя», діти малюють і яскравий барвистий килим з осіннього листя, і дерева, і кущі. Творчі завдання за кольором вони виконують, використовуючи різноманітну кольорову гаму, наприклад вогники у вікнах будинків малюють різних кольорів.

Початкове освоєння будь-якої технічної навички потребує наочного показу. Це спочатку робить сам дорослий, а потім він вже може запропонувати дітям повторити показ. Діти називають насамперед ті рухи і дії, які показує дорослий. Слово допомагає їм запам'ятати послідовність дій. В далекій мірі оволодіння технічними навичками відбувається більш самостійно. Показ і називання дій здійснюють самі діти, а дорослий тільки поправляє, нагадує, доповнює.

Дітям середнього дошкільного віку можна вводити новий вид малювання - декоративне.

Знайомлячи дітей з витворами декоративного мистецтва, дорослий вчить їх бачити візерунок, ритм його елементів, своєрідність колірної композиції. Діти вчаться малювати елементи візерунка: мазки, крапки, прямі лінії,смужки, кільця, дуги. Ритмічно, чергуючи їх на смужці, в колі, квадраті і т. д., діти складають узори. Якщо дорослий дає дітям силуети предметів (чашка, іграшка), то головну увагу звертає на красу сполучення фону з елементами візерунка. У дітей виробляється вміння спостерігати послідовність побудови візерунка як за зразком, так і за своїм задумом.

Засвоєння елементів узору є разом з тим засвоєнням якого-небудь технічного досвіду, так як діти кожен елемент повторюють кілька разів, вправляються в його виконанні.

У декоративному малюванні велике значення має сприйняття дітьми зразка, коли вони розглядають узор в цілому. Дорослий називає деталі візерунка, послідовність його виконання. Він може сухим пензлем показати техніку зображення цих елементів.
Показ способів дій потрібен у тому випадку, коли діти освоюють новий технічний прийом (наприклад, нанесення цяток, кілець або дуг). Відтворювати всю послідовність побудови візерунка не слід; дорослий може обмежитися словесним вказівками. З прийомами малювання багатьох елементів діти вже знайомі, так як вже раніше малювали кола, кільця, бублики.

Згодом діти самі можуть доповнити візерунок елементами узору, змінюючи колір, композицію. Опора на наочність зникає, і діти вже без зразка, самостійно складають узори.

disclaimer_icon

Материалы на этом сайте предназначены для общего информационного использования и не предназначены для установления диагноза или самостоятельного лечения. Медицинские эксперты "MedOboz", гарантируют, что весь контент который мы размещаем, публикуется и соответствует самым высоким медицинским стандартам. Наша цель в максимально качественном информировании пациентов о симптомах, причинах и методах диагностики заболеваний для их своевременного обращения на очную консультацию к врачу.

Популярные врачи

Лекарства