Особливості естетичного виховання дітей

1,0 т.
Особливості естетичного виховання дітей

Формування у дітей естетичного ставлення до навколишнього світу здійснюється протягом усього часу їх виховання. Яскраве, помітне, привабливе сприймається дитиною як прекрасне, радуючи її, викликаючи почуття задоволення, зацікавленість. Так виникають передумови естетичного відчуття, без якого немислимо естетичне ставлення до дійсності.

По мірі накопичення естетичних вражень у дитини розвивається вміння сприймати прекрасне, формуються художні інтереси, схильності, здібності. Сприймаючи реальні предмети і явища, їх художньо перетворені відображення у творах мистецтва, дитина освоює в дійсності і в мистецтві колір, лінії, звуки, рух, ритм, симетрію, які поступово, у міру розвитку дитини, під впливом виховання і навчання, виступають перед нею як прекрасні форми і властивості.

Видео дня

На основі вже наявного досвіду, неодноразового порівняння предметів і явищ зароджується спочатку виборче, краще ставлення до них, а потім з'являються їх оцінки. Поступово у дітей виникає оціночне мислення, надзвичайно важливе для естетичного освоєння дійсності, закладаються основи, на прикладі яких надалі формується естетичний смак.

Освоєння прекрасного значно інтенсивніше відбувається в умовах активних дій дитини - посильних, зрозумілих, привабливих. У дитини виникає бажання діяти радісно, творчо. Вона зауважує, що внесений нею порядок, чистота приємні, приносять їй та іншим задоволення. Поступово світ навколо дитини набуває зручні, гарні, приємні обриси, які, виявляється, навіть можуть бути змінені, прикрашені, покращені.

Більш наглядно виступає перед дитиною сила колективних, спільних дій, результати яких завжди красивіші, кращі. Разом з тим у дітей рано виникає бажання проявити себе індивідуально, завдяки чому визначаються їх схильності, інтереси, які особливо повно та цілеспрямовано розвиваються в колективі.

У процесі цієї різнобічної діяльності створюються сприятливі передумови для розвитку активної творчої особистості дитини, для формування її художніх здібностей.

Краса природи, побуту, так само як і мистецтво, сприяє розвитку естетично забарвленого сприйняття. Воно завжди безпосереднє, розвивається від розрізнення контрастних барвів, форм, звуків до більш тонкого сприйняття та активного усвідомлення красивих, гармонійних поєднань, розрізненню нюансів кольорової гами, різноманітності форм, поетичних співзвуч. В емоційній сфері розвиток йде від загального радісного відгуку про прекрасне в навколишньому світі до більш тонкого диференціювання почуттів і настроїв.

Батькам слід залучати дітей до естетичної діяльності, виховуючи в них потребу і звичку посильно вносити елементи прекрасного в побут, природу, стосунки з однолітками і дорослими. З молодшого віку дітей необхідно вводити у художню діяльність, у них формуватимуться здібності художньо-образного вираження почуттів, вражень і уявлень - від найпростіших, первинних проявів виразності вони переходитимуть до більш складних форм, що викликають справді естетичні переживання.

Пам‘ятайте, що саме батьки закладають первісні основи естетичного смаку, підводять дітей до естетичної оцінки найбільш доступних явищ як в житті, так і в мистецтві.

disclaimer_icon

Материалы на этом сайте рекомендованы для общего информационного использования и не предназначены для установления диагноза или самостоятельного лечения. Медицинские эксперты MedOboz гарантируют, что весь контент, который мы размещаем, публикуется и соответствует самым высоким медицинским стандартам. Наша цель – максимально качественно информировать читателей о симптомах, причинах и методах диагностики заболеваний. Призываем не заниматься самолечением, а для диагностики заболеваний и определения методов их лечения советуем обращаться к врачам.

Популярные врачи

Лекарства